1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเทิดไท้องค์ราชัน

PDFPrintE-mail

 

320588
รายละเอียดการแข่งขันประเภท (ชาย-หญิง)ถ้วยรางวัล 1-10 

1.รุ่น สมัครฟรี มีทั้งหมด 9 รุ่น ไม่มีเงินรางวัล 
เริ่มรวม 08.00 น.แข่ง08.30น.โดยประมาณครับ ระยะทาง 7 กิโลเมตร/รอบ.เวลาโดยประมาณ 25นาที/รอบ
    ก.รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี แข่ง 1 รอบ
    ข. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี แข่ง1 รอบ
    ค. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญิง แข่ง 1 รอบ
    ง. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง แข่ง 1 รอบ
    จ.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง แข่ง 2 รอบ
    ฉ. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย แข่ง 1 รอบ 
และ รุ่น VIP.ค่าสมัตร 600 บาท)ต้องทำการแจ้งรายชื่อโทร 083-0410234 (โจ้ ) แข่ง 1 รอบ ใช้สิทธิแข่งขันรุ่นอื่นได้ ฟรี 1 รุ่น ห้ามโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นลงแข่งแทน

2 รุ่น.เสืออ่อนซ้อม-เสือแข่งไม่ติดถ้วยและเสือมือใหม่ทั้งหลาย มีทั้งหมด 6 รุ่น ค่าสมัคร.350.บาท ทุกรุ่น ถ้วยรางวัล 1-10 ไม่มีเงินรางวัล เริ่มรวม 09.30 น.แข่ง10.00น.โดยประมาณครับ ระยะทาง 7 กิโลเมตร/รอบ.เวลาโดยประมาณ 25นาที/รอบ
   จ.ทั่วไปชาย 2 รอบ
   ฉ.30-39 ปีชาย แข่ง 2 รอบ
   ช.40-49 ปีชาย แข่ง 2 รอบ
   ย.50 ปีขึ้นไป แข่ง 2 รอบ
   ป. รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป แข่ง 2 รอบ
   ร.หญิงมือใหม่ แข่ง1รอบ

3.รุ่นมืออาชีพ ครอสคันทรี (ชาย)มีทั้งหมด 9 รุ่น ค่าสมัคร.350.บาท เงินรางวัล 1-5 เริ่มรวม 12.00 น.แข่ง12.30น.โดยประมาณครับ ระยะทาง 8 กิโลเมตร/รอบ.เวลาโดยประมาณ 35 นาที/รอบอันดับที่ 1.1000.บาท. 
   อันดับที่ 2.800บาท
   อันดับที่ 3.500 บาท
   อันดับที่ 4.300บาท
   อันดับที่ 5.300.บาท 

    O.รุ่นไม่จำกัดอายุ (OPEN) ชาย แข่ง 4 รอบ
    A. รุ่นอายุไม่เกิน ชาย 18 ปี แข่ง 3 รอบ
    B .รุ่นอายุ 30-34 ปี ชาย แข่ง 3 รอบ
    c.รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย แข่ง 3 รอบ
    d.รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาย แข่ง 3 รอบ
    f. รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย แข่ง 3 รอบ
    g. รุ่นอายุ 50-54 ปี ชาย แข่ง 2 รอบ
    h. รุ่นอายุ 55-59 ปี ชาย แข่ง 2 รอบ
    i.รุ่นน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป แข่ง 2 รอบ
    j.รุ่นน้ำหนัก 85 กก.อายุ35 ปีขึ้นไป แข่ง 2 รอบ

4.รุ่น การแข่งขันประเภท หญิง มืออาชีพ มี 3 รุ่น ค่าสมัคร.350.บาท เงินรางวัล 1-5ต่อจาก.14.30โดยประมาณอันดับที่ 1.1000.บาท 
    อันดับที่ 2.800บาท
    อันดับที่ 3.500 บาท
    อันดับที่ 4.300บาท
    อันดับที่ 5.300.บาท 
  k.รุ่นอายุไม่เกิน หญิง 18 ปี
  L.รุ่นไม่จำกัดอายุ (OPEN) แข่ง 3 รอบ 
  M. รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

****หมายเหตุ****รุ่นหญิงมือใหม่..ขออนุญาติพิจารณาเป็นรุ่นๆนะครับเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้ว..รุ่น18ปีหญิงมีแข่ง2คนจึงต้องพิจารณาเงินรางวัลให้ตามความเหมาะสมครับ..แต่มีเงินรางวัลให้ครับ 
ที่พักจัดสถานที่ให้กานเต้นที่สวนพฤษาสตร์และโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคครับ ส่วน อาหารและน้ำดื่มมีบริการฟรีที่งานครับ ติดต่อสอบถามโทร 083-0410-234หรือ081-4448532(โจ้)

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4
 2. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6
 3. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
 4. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 5. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 6. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
 7. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 –คลองวังไทร
 8. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค
 9. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลพุแค
 10. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค หมู่ที่ 1 ตั้งแต่กลุ่มบ้านนายโก๊ะ