1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

นายสีนวล ศรีจันทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์ประจำปี 2556

PDFPrintE-mail

bog2
          นายสีนวล ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ชอเชิญพี่น้องชาวตำบลพุแค และใกล้เคียง ร่วมงานประเพณี สงกรานต์ และ รดนำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ.วัดสามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

       

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4
 2. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6
 3. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
 4. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 5. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 6. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
 7. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 –คลองวังไทร
 8. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค
 9. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลพุแค
 10. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค หมู่ที่ 1 ตั้งแต่กลุ่มบ้านนายโก๊ะ