แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566  เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 - 15  มีนาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ด้วยตนเองที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลพุแค  องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 036-670-701
หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสารการสมัคร ดังที่เเนบมาด้านล่างนี้https://drive.google.com/file/d/1cI_PEXaQ4WxXxuOl-_vP9Jj2r-JAiQ08/view?usp=share_link

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701