แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ใสสะอาด 256 งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ใสสะอาด 256 งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No Gift Policy):https://drive.google.com/file/d/1KiyOy9LvUJWY_46kE8qlEDVWrg7s0AUH/view?usp=drive_link

 

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701